วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2550

การรักษาฟัน

บางคนมีฟันหน้าบนสึกมากเหลือแค่ครึ่งซี่ มาปรึกษาทันตแพทย์ถึงวิธีการรักษาฟันสึกในลักษณะฟันหน้าบนสึกไปครึ่งซี่ แสดงให้เห็นว่ามีการใช้ฟันบดเคี้ยวไม่ถูกต้อง เช่น การเคี้ยวอาหารหรือสิ่งของที่แข็ง ๆ เป็นประจำ การเคี้ยวอาหารที่ใช้แรงบดเคี้ยวมาก การได้รับรังสีบำบัดรักษามะเร็งบริเวณศีรษะและคอ อาชีพบางอาชีพหรือแม้กระทั่งอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีสารกัดกร่อนฟัน ( บริเวณโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานที่บางแห่งที่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลเสีย ) ก็ส่งผลให้เกิดฟันสึกกร่อนได้ โดยเกิดขึ้นกับคนบางคน ไม่ได้เกิดกับคนทั่ว ๆ ไป
การรักษาฟันสึกเหลือครึ่งเดียว ก่อนอื่นต้องดูว่าผู้นั้นมีปัญหากับฟันดังกล่าวหรือไม่ เคี้ยวอาหารได้ดีก็คงไม่ต้องรักษาอะไร อาจดูแค่เป็นตำแหน่ง ๆ ไป
ส่วนในกรณีที่มีฟันสึกเหลือครึ่งเดียว และมีปัญหาจากฟันที่สึก ทันตแพทย์ก็อาจต้องให้การรักษาต่อไป โดยฟันที่สามารถอุดฟันได้ก็จะอุดฟันฟันให้ ถ้าอุดฟันไม่ได้แต่สามารถเก็บฟันได้โดยการครอบฟัน โดยทั่ว ๆ ไปอาจต้องแก้ไขทั้งปาก โดยการทำฟันครอบและยกระดับฟันให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง โดยการครอบฟันทุกซี่ ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงและฟันบางซี่อาจต้องถอนออก และใส่ฟันให้ใหม่ด้วย
ดังนั้น สาเหตุของฟันสึกมีหลายปัจจัย การแก้ไขที่มีหลายวิธี จึงควรปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อพิจารณาการรักษาเป็นราย ๆ ไป

ไม่มีความคิดเห็น: